Rozliczenia

  • Wynagrodzenie za sprawę/usługę – wynagrodzenie z góry ustalone z Klientem za daną sprawę sądową lub usługę prawną, które nie ulega zmianie niezależnie od ilości czasu potrzebnego na jej wykonanie. 

 

  • Wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie stałe i niezmienne niezależnie od ilości godzin świadczenia usług w danym okresie rozliczeniowym. Ryczałt standardowo obejmuje swoim zakresem kompleksową obsługę prawną i wszystkie usługi świadczone przez Kancelarię w danym okresie, z wyłączeniem prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych, które to są rozliczane oddzielenie w formie ryczałtu lub wynagrodzenia godzinowego, jednak nie są wykluczone zmiany w tym zakresie.

 

  • Wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie zależne od ilości godzin świadczenia usług w danym okresie rozliczeniowym przy ustalonej indywidulanie stawce za 1 godzinę pracy. Obejmuje swoim zakresem kompleksową obsługę prawną i wszystkie usługi świadczone przez Kancelarię, w tym prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych.

 

  • Wynagrodzenie mieszane – wynagrodzenie składające się z elementów wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego. Wynagrodzenie ryczałtowe określone jest za pewną, z góry wiadomą, ilość godzin pracy Kancelarii, a po przekroczeniu tej puli godzin, zastosowanie ma wcześniej ustalona stawka godzinowa.

 

  • Wynagrodzenie success fee – wynagrodzenie częściowo zależne od wygranej w sprawie sądowej lub administracyjnej. Przy tego typu rozliczeniach Kancelaria początkowo pobiera stosunkowo niewielki ryczałt za prowadzenie sprawy, a w przypadku wygranej Kancelarii wypłacany jest ustalony wcześniej procent od kwoty pieniężnej lub premia.
  • Zadzwoń do mnie teraz
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce oddzwonimy.

Podaj swój numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Skoczek". Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem, jak również przedstawienia oferty handlowej. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zawarte są w "Informacji o przetwarzaniu danych osobowych". Wypełniając formularz i przesyłając Pani/Pana numer telefonu wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt telefoniczny przez "Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Skoczek" w celu przedstawiania oferty marketingowej lub handlowej."
b
c