Prawo korporacyjne i spółek

Kancelaria doradza w sprawach korporacyjnych przedsiębiorców i spółek prawa handlowego począwszy od doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej, poprzez procedurę rejestracyjną tj. przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy, aż po procedurę związaną z likwidacją czy upadłością spółek.  

Kancelaria zapewnia fachową pomoc, w szczególności w zakresie:

  • przygotowywania projektów uchwał, protokołów ze zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z podwyższeniem lub obniżaniem kapitału zakładowego, umorzeniem udziałów lub akcji, sprzedażą udziałów lub akcji;
  • przygotowywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego celem zarejestrowania zmian korporacyjnych; 
  • reprezentowanie wspólników lub spółek w postępowaniach sądowych w sprawach spornych związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek;
  • przekształcaniem, łączeniem lub dzieleniem spółek handlowych, jak również ich sprzedażą i zakupem. 

Kancelaria opracowuje również wewnętrzne procedury i regulaminy m.in. regulamin zarządu, regulamin zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy, regulamin rady nadzorczej, również w celu zdalnego ich odbywania się przy wykorzystywaniu środków łączności na odległość. Regulaminy mogą również dotyczyć innych regulowani innych spraw wewnętrznych firm i posiadać formę m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania lub procedur organizacji pracy. 

Doradzamy naszym Klientom na terenie miasta Rzeszów i okolicach, na terenie województwa podkarpackiego, jak i całego kraju.

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Skoczek". Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu i/lub adresu e-mail będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość, jak również przedstawienia oferty handlowej. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zawarte są w "Informacji o przetwarzaniu danych osobowych". Wypełniając formularz i przesyłając wiadomość wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt telefoniczny i/lub kontakt e-mailowy przez "Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Skoczek" na podany przeze numeru telefonu/adres e-mail w celu przedstawiania oferty marketingowej lub handlowej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Skoczek". Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu i/lub adresu e-mail będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość, jak również przedstawienia oferty handlowej. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zawarte są w "Informacji o przetwarzaniu danych osobowych". Wypełniając formularz i przesyłając wiadomość wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt telefoniczny i/lub kontakt e-mailowy przez "Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Skoczek" na podany przeze numeru telefonu/adres e-mail w celu przedstawiania oferty marketingowej lub handlowej.

  • Zadzwoń do mnie teraz
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce oddzwonimy.

Podaj swój numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Skoczek". Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem, jak również przedstawienia oferty handlowej. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zawarte są w "Informacji o przetwarzaniu danych osobowych". Wypełniając formularz i przesyłając Pani/Pana numer telefonu wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt telefoniczny przez "Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Skoczek" w celu przedstawiania oferty marketingowej lub handlowej."
b
c